Overzicht werking

Een woordje uitleg bij bovenstaand schema:

Afhankelijk van de specifieke noden van je kind sluit het aan bij een andere stroom of klas. We bekijken samen wat de beste match is.

Gedurende het schooltraject van je kind evalueren we voortdurend of de stroom/klas van je kind nog steeds het beste inspeelt op de noden.

Indien nodig passen we het traject aan. Dit doen we altijd in samenspraak.

Leerkrachten en ondersteuners zijn opgedeeld in teams op school. Elk team krijgt een kleur toegekend en werkt intensief samen in zijn eigen afdeling, in zijn eigen gang. 

Daarom spreken we ook van de gele, rode, witte en oranje gang op school. De gangen zijn bovendien in de bijhorende kleuren geverfd, zodat het meteen duidelijk is voor de kinderen waar ze zich bevinden.

Is je kindje nog een kleuter? Dan komt het terecht in de kleuterstroom (type 2 en type 4 samen).

Via zintuiglijk en spelend leren laten we kleuters de wereld verkennen en stimuleren we hun ontwikkeling.

Na de kleutertijd bekijken we samen welke stroom het best aansluit bij de noden van je kind: zorgstroom, socialisatiestroom, vaardigheidsstroom of de aanvangsklassen van team geel.

We bieden intensieve en permanente een-op-eenbegeleiding met focus op nabijheid, verbinding en veiligheid.

Via zintuiglijk leren komen de kinderen tot interactie en communicatie en het beleven van de wereld om hen heen.

We streven naar een evolutie van begeleiding naar zelfredzaamheid onder toezicht. We focussen op leren via imitatie binnen een levensechte context en het komen tot sociale interactie en mondelinge communicatie met behulp van sterke visuele ondersteuning.

De leerlingen leren onder begeleiding functioneren in kleine groepjes. Sociaal-emotioneel welzijn vinden we heel belangrijk.

Via functioneel en ervaringsgericht leren streven we naar een mate van zelfstandig werken en persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid.

We werken sterk aan mondelinge taalvaardigheden en functionele lees-, schrijf- en rekenvaardigheden.

Leren functioneren in groep is belangrijk. We hechten veel belang aan sociaal-emotionele begeleiding.

Ondersteuning in de gele en de rode gang

Ontdek welke extra ondersteuning we geven aan kinderen in de aanvangs-, midden en eindklassen (type BA en type 4) van team geel en team rood.

Ondersteuning in de witte en de oranje gang

Ontdek welke extra ondersteuning we geven aan kinderen in de kleuter-, zorg-, socialisatie- en vaardigheidsstroom van team wit en team oranje.