Samen op pad

GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ontdekker is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs in Oudenaarde.

We richten ons tot kinderen die om de een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (type basisaanbod), leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking (type 2) en leerlingen met een fysieke en motorische problematiek (type 4).

Speeltoestellen

Ontdek onze school voor buitengewoon gewone kinderen

Op mijn school krijg ik tijd om te leren wat ik kan. Op mijn school mag ik zijn wie ik ben. Op mijn school is ieder kind gewoon buitengewoon. Buitengewoon gewoon!

We zorgen ervoor dat kinderen zich gezien en geborgen voelen op school. Hun sociaal-emotioneel welbevinden is onze eerste prioriteit. We leren met respect met elkaar omgaan: we tonen interesse in elkaar en geven op een goede manier onze eigen grenzen aan.

We overleggen regelmatig met de leerling, ouders, leerkrachten, therapeuten en externen. We delen onze expertise en ervaringen en krijgen door deze nauwe samenwerking een goed zicht op de volgende stappen. Wat loopt al goed? Waar steken we nog een tandje bij?

Dankzij een gedifferentieerd onderwijsaanbod werken we op maat van elk kind. Wat heeft deze leerling nodig om zich te ontwikkelen en graag bij te leren? We stimuleren zelfreflectie, laten zelfvertrouwen groeien en werken naar zo veel mogelijk zelfstandigheid.

Onze aanpak & troeven

Ons multidisciplinair team (leerkrachten & paramedisch personeel) zorgt voor onderwijs op maat.

Grote groene avontuurlijke speelplaats met speeltoestellen, wilgenhutten, zandbak, buitenkeuken, …

Klasoverschrijdend ontmoetings- en toonmoment rond een bepaald thema, met aandacht voor talenten en klasprojecten.

Veel sportmogelijkheden met o.a. een wieltjesspeelplaats, voetbal- en basketbalveld, Finse looppiste, verhard rolwagenpad, …

Aantrekkelijke rust- en belevingsplekken: rust- en snoezelruimte, aparte belevingstuin en mogelijkheid om schooldieren te verzorgen.

Inloggen op Smartschool

Op 1/9/2023 veranderde onze naam van GO! MPI ’t Craeneveld naar GO! BSBO De Ontdekker. Een nieuwe naam betekent ook een nieuw Smartschoolplatform. Op dit nieuwe platform log je gewoon in met je oude gebruikersnaam en paswoord.

Opgelet, je gebruikersnaam en paswoord zullen niet automatisch ingevuld worden als je naar het nieuwe platform surft. Weet je je paswoord niet uit het hoofd? Dan moet je in de instellingen van je browser je gebruikersnaam en paswoord even opzoeken.