Busvervoer

Kinderen uit het buitengewoon onderwijs hebben recht op gratis busvervoer.
De enige voorwaarden zijn:

  • naar de dichtsbijzijnde school gaan van het net dat zij verkiezen (bijv. gemeenschapsonderwijs)
  • naar de school gaan die het type onderwijs aanbiedt volgens het attest van de leerling

Dit kan je hier controleren.

Bij inschrijving kunnen we je informeren of je kind al dan niet in aanmerking komt om gebruik te maken van deze dienst.

Elke leerling krijgt een kaartje met hun busnummer op. Dit is het nummer van de bus die hen komt ophalen en terug thuis afzet.

Bij problemen of vragen kan je terecht bij Tom Van de Velde, coördinator leerlingenvervoer in Oudenaarde. Je kan contact opnemen via 0494 66 90 06.

Het administratieve aanspreekpunt voor onze school is Steve De Clercq, die je via kan bereiken via het algemeen nummer van de school.